email contact@innom.nl

 

 

De opzet en inhoud van deze website is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Deze website en/of exploitant van deze website kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor onvolledigheden of fouten op de website. Zowel de website als de exploitant van de website kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor schade, in welke vorm dan ook, door het gebruik of bezoek van deze website. Tevens hebben wij geen invloed op de inhoud en de bedrijfsvoering van websites waarnaar wij linkvermeldingen of een andere vorm van verwijzing hebben opgenomen op onze website.

Alle foto's, illustraties en teksten op deze site zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van www.innom.nl, tenzij anders vermeld. De genoemde foto's, illustraties en teksten mogen niet gereproduceerd, noch aangepast of gewijzigd worden zonder schriftelijke toestemming van www.innom.nl. Het gebruik van beschikbaar gestelde beelden/teksten/documenten impliceert dat u www.innom.nl als bron en/of eigenaar vermeldt. Voor het gebruik van formats of sjablonen die we beschikbaar stellen via deze website gaat u ermee akkoord een vermelding van www.innom.nl in stand te houden op het betreffende document, of een vergelijkbare linkvermelding op te nemen.

Mocht er sprake zijn van bronvermelding van gebruikte teksten of materialen dan proberen we hier zo zorgvuldig mogelijk mee om te gaan. Mocht u twijfelen aan de juistheid van eventuele bronvermeldingen, of van mening zijn dat deze niet, of niet correct, zijn opgenomen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen, onder vermelding van en met bewijslast van het originele auteursrecht zodat wij, mits uw verzoek juist is, dit kunnen aanpassen. In geen enkel geval zullen wij overgaan tot een eventuele schadevergoeding voor onvolkomendheden hierin. Tevens zijn wij niet verantwoordelijk voor de juiste bronnen bronvermelding of het gebruik van afbeeldingen teksten etcetera, die door derden aan ons zijn aangrboden of beschikbaar zijn gesteld.